sag19Skulen vår!

Virus i 4. klasse🦠

Kva er forskjell på ein bakterie og eit virus? Korleis kan me kjempe mot bakteriar og virus på ein god måte? Korleis spreier virus og bakteriar seg? Kva er ein mikrobe? Kvifor heiter det mikrobe? Dette er noko av det 4. klasse ynskjer å finne svar på når dei skal jobbe med tema «frisk og sjuk» i naturfag.  

Tekst: Laila Gjøsæter Foto: Lars Bakka