Skulen vår!

Velkommen tilbake

Det nye året tok til med samling i amfiet. Det vart tid for allsong og nokre tankar om skulestart etter jul. Rugemaskin for kyllingar var også tema! 🐣Vekeoppdraget denne og neste veke er «Me bidreg til at alle får ein kjekk skulestart i januar 2024».

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Pettterteig