Skulen vår!Vekesamling

Vekesamling

I dag var det 6. klasse som stod på scenen i vekesamlinga med flott song. Vekeoppdraget om refleksbruk har gått fint og det vert berre viktigare og viktigare å bruka refleks no når morgonane vert mørkare og mørkare. Det nye oppdraget heiter «Høyr etter når andre snakkar». Me tok også farvel med Ailinn som tek til i ny jobb i dag.

Tekst & foto: Lars Bakka