Skulen vår!

Vekesamling

Me har som alltid hatt vekesamling i dag. 4. og 5.klasse hadde eit flott sanginnslag, med innsmett av turn, og me snakka oss gjennom veka. Veldig kjekt å høyra dei ulike klassana fortelja om korleis dei har jobba med å ta ansvar for skulen vår, og at alle skal ha det bra her..