Skulen vår!Vekesamling

Vekesamling⛱️

Det var ein fint konsert med 6. klasse i amfiet i dag. Det vart også fokuset på vekeoppdraget «Beintøft». Beitøftaksjone set fokus på å går eller sykla til skulen og helst brukar refleksvest. Oppdraget held fram gjennom heile september.