SfoSkulen vår!

Vårreingjering 🧹🧽


I dag har nokre flinke gutar rydda og spylt rein heile boden med leikane i. Me er veldig klar for våren no!

Ps: Flott om det kan formidlast vidare at alle elevane er velkomne til å låne leikar, men at alle har eit ansvar om å prøve å halde det ryddig og fint 😊

Tekst & foto: Liljan Vestbøstad Waage