sag22Skulen vår!

Ut på tur

I dag har me vore på tur for å sjå kvar Lucas og Marcus bur. Det er kjekt å verte  kjent med kvar alle bur. Me fekk helse på høner, hoppe på trampoline og fekk is. Fin tur i nydeleg, varmt vårver. 
Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland