Utviklingstid, utviklingsgruppa, Ppt-samarbeid og plandagar

2023 (haust) kl 14.15-15.45.
Arkiv: http://arkiv.sagvagskule.no/tysdagsmote.htm
Arkiv frå og med 2022/23>>

Kjernekomponentar: A) Inkluderande praksis B) Overgangar C) Fleirlærarsystem D) Barnet sitt beste

August
✅ 14/8 Plandag 1 Innhald dei tre dagane: Program>>
✅ 15/8 Plandag 2
✅ 16/8 Plandag 3
✅ 22/8 Utviklingstid 14.15-15.45: Oppstartsmøte
✅ 24/8 Systemarbeid 1.-2.kl & PPT
✅ 29/8 Utviklingstid 14.15-15.45:Ulike tema: Lexplore, Dragonbox-kurs, m.m
SeptemberKjernekomponent:
✅ 5/9 Utviklingstid 14.15-15.45:Dragonboxkurs for småskulen / Lexplore-analyse storskulen
✅ 7/9 Systemarbeid 1.-2.-3.kl & PPT
✅ 12/9 Utviklingstid 14.15-15.45:Tema: Om leseopplæring, + 2. Kriseplan, gjennomgang
✅ 19/9 Utviklingstid 14.15-15.45:Førstehjelpskurs
✅ 26/9 Utviklingstid 14.15-15.45: Plan for digital dømmekraft (Plan i Compilo)
OktoberKjernekomponent: Overgangar
✅ 3/10 Utviklingstid 14.15-15.45: Ein liten robot-runde. (Koding i klassane)
✅ 5/10 Systemarbeid 1.-2.-3.kl & PPT
🍁10/10 Haustferie
✅ 17/10 Utviklingstid 14.15-15.45: Evaluering av ressurs- og rombruk hausten 2023
✅ 24/10 Utviklingstid 14.15-15.45: Medarbeidarundersøkinga
✅ 25/11 Utviklingsgruppe kl 13.30-14.30
✅ 31/10 Utviklingstid 14.15-15.45: Mange er på fest. Dei som er på skulen: Me repeterer Språkplanen>>
NovemberKjernekomponent: Overgangar
✅ 2/11 Systemarbeid 1.-2.kl & PPT
✅ 7/11 Utviklingstid 14.15-15.45: Leseopplæring ved Sagvåg skule + Førebuing til kursdagen
✅ 8/11 Utviklingsgruppe kl 13.30-14.30
✅ 10/11 Kursdag på skulen. Kommunen lagar eit tre timars program i form av felles Power Point.
✅ 14/11 Utviklingstid 14.15-15.45: Etterarbeid etter kursdagen
✅ 21/11 Utviklingstid 14.15-15.45: Kurs på skulen: Engstelege barn
✅ 28/11 Utviklingstid 14.15-15.45: Ryddedag før des. teamleiarane fordeler i grupper. Hard jobbing frå 14.15-15.45
✅ 30/11 Systemarbeid 1.-2.-3.kl & PPT
DesemberKjernekomponent: Det beste for barnet
✅ 5/12 Utviklingstid 14.15-15.45: «Fagdag» matematikk Felles oppstart-> Dragonbox 1-4 & Campus Inkrementell 5-7
✅ 12/12 Utviklingstid 14.15-15.45: Gjennomgang av medarbeidarundersøkinga
✅ 13/12 Utviklingsgruppe kl 13.30-14.30 Evaluering av hausten 2023 + Plan for våren 2024
✅ 19/12 Utviklingstid 14.15-15.45: Tilbakeblikk hausten 2023: Kompetanseløftet, Temaplanane m.m.
Våren 2024
Januar
Kjernekomponent: Fleirlærarsystem
✅ 2/1 Utviklingstid 14.15-15.45: Våren 2024
✅ 9/1 Utviklingstid 14.15-15.45: TL-nytt og Tema: To-lærar Sagvåg skule
✅ 11/1 Systemarbeid 1.-2.kl & PPT: Planen for våren 2024
✅ 16/1 Utviklingstid 14.15-15.45: «Co-planting»- framhald frå 9/1
✅ 17/1 Utviklingsgruppe kl 13.30-14.30 Tema: Våren 2024 + Komp.plan
✅ 23/1 Utviklingstid 14.15-15.45: PPT om inkluderande praksis
✅ 26/1 Kursdag Kursdag alle skular og barnehagar + eige SFO-kurs
✅ 30/1 Utviklingstid 14.15-15.45: «Co-planning»: Halvårs- og temaplan
FebruarKjernekomponent: Fleirlærarsystem
✅ 6/2. Utviklingstid 14.15-15.45: «Co-planning»: Halvårs- og temaplan
✅ 13/2 Utviklingstid 14.15-15.45: «Co-planning»: Halvårs- og temaplan
✅ 15/2 Systemarbeid Sagvåg skule & PPT
✅ 20/2 Utviklingstid: Oppsummering arbeidet med «Co-planning»
✅ 21/2 Utviklingsgruppe kl 13.30-14.30 oppsummering Fleirlærarsystem + overgangar
☃️27/2 Vinterferie
MarsFokusområde: Overgangar (kanskje framhald «fleirlærar»)
✅ 5/3 Utviklingstid 14.15-15.45: BTI v/Hildegunn.
✅ 12/3 Utviklingstid 14.15-15.45: Oppsummering arbeidet med «Co-planning» i 5-4-3-2-1.kl
✅ 14/3 Systemarbeid Sagvåg skule & PPT
✅ 19/3 Utviklingstid 14.15-14.45: ….. 14.45 – 15.30: Avslutning ABT
✅ 20/3 Utviklingsgruppe kl 13.30-14.30
🐣26/3 Påskeferie
AprilKjernekomponent: samarbeid om planlegging-> gjennomføring-> evaluering
✅ 2/4. Utviklingstid 14.15-15.45: Tida avsett til klubb og planleggingstid med co-planning for tide fram til sommarferien.
✅ 9/4. Utviklingstid 14.15-15.45: Våren 2024 + Vekeoppdrag resten av våren.
Oppstart: Overgangar«Verneombod-kvart»
✅ 16/4 Utviklingstid 14.15-15.45: Overgangar
✅ 17/4 Utviklingsgruppe kl 13.30-14.30
✅ 23/4 Utviklingstid 14.15-15.45: «Den implisitte eleven» PPT
✅ 30/4 Utviklingstid 14.15-15.45: Læremiddel og læreverk 2024/25
MaiKjernekomponent: Overgangar & Barnets beste
✅ 7/5 Utviklingstid 14.15-15.45:
Teama: Arbeider med planen vår for Kompetanseløftet
Fagsamling: Barnehage + 1.klasse på Sagvåg skule
✅ 14/5 Utviklingstid 14.15-15.45: Gjennomgang av arbeidet frå 7/5
✅ 21/5 Utviklingstid 🎲🏃🏽‍♀️🏀 Aktivitetskurs for vaksne på Stord – AKTIV LÆRING
✅ 22/5 Utviklingsgruppemøte Sagvåg skule & PPT
✅ 28/5 Utviklingstid 14.15-15.45 Halvårsrapport og IOP våren 2024 + «Verneombod-kvart»
JuniKjernekomponent: Overgangar & Barnets beste (Ny skulestruktur?)
✅ 4/6. Utviklingstid 14.15-15.45: Skolestrukturen i Stord
11/6 Utviklingstid 14.15-15.45: (Ope) «Verneombod-kvart»
🟩12/6 Utviklingsgruppemøte kl 13.30-14.30
🟩18/6 Utviklingstid 14.15-15.45: (Ope)

Aktuelle saker til bruk i Utviklingstid tysdagar:
Temafilmar Co-teaching: Ein film >> Komp.løftet Les også>>. Ein liten film>>
Trygg informasjonsflyt & bruk av Outlook
Avvikshantering
Samarbeid skule & SFO
Teiknspråktema
Mitt val
Elevfokus
Sjakk-kurs for lærarane
BTI
Lekser, lekseplan
Kurs Textpilot (Åshild, etter at ho har vore på kurs)
Kurs Skooler (Lærar frå NUS)
Digital skriving OneNote (Office365)
Førstehjelpskurs
Smartboardkurs /Notebook
NORM-prosjektet (Skrivehandlingar)
SOL (Systematisk observasjon av lesing)
Refleksjonsbaserte lærarmapper (RLM)
Innkjøp og fornying 
System for aviksmelding
Fornying av kunnskapsløftet: Den første modulen, Overordnet del – verdiløftet i praksis, er klar til bruk for alle skoler fra 1. november 2019. 
Vurdering http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
Pedagogisk kafé (Skuledagen  Engelskundervisning…..)