Tysdagsmøte

Tysdagsmøte  2023 (Vår) kl 14.15-15.45. (Arkiv: http://arkiv.sagvagskule.no/tysdagsmote.htm)
JanuarSist oppdatert 24.01.2023
3 (v1) Ymse planar våren 2023:
– Halvårsplan undervisning
– Vekeoppdrag
– Tysdagsmøta
– Temaplan
– Kompetanseløftet våren 2023
– FAL våren 2023
– m.m.
10(v2)«Kompetanseløftet»
Tema: Ein skule for framtida.
Før møtet: Les denne artikkelen: https://www.nrk.no/trondelag/skoler-i-trondheim-tester-ut-mykere-skolestart-gjennom-prosjektet-bedre-skolestart-for-alle-1.16183475
17(v3) Omvising på NUS kl 14.30-15.30
24(v4)«Kompetanseløftet»
Kompetansepakke om inkluderende praksis (1)
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no)
31(v5)Leseglede
Februar
7 (v6)Utdanningsforbundet på besøk
(Lars er i Haugesund på leiarkonferanse)
14 (v7)Språkløype (1) v/ Anne Elisabeth
Lars & Hildegunn på opning NUS frå kl 15.00
21 (v8)Språkløype (2) v/ Anne Elisabeth
28(v9)Vinterferie
Mars
7(v10)«Kompetanseløftet»
Kompetansepakke om inkluderende praksis (1)
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no)
13(v11)Kursdag
08.00-10.00 Lingdys skole web-kurs (Worshop)
10.00-12.00 Lexplore Kurs med kurshaldar på skulen
12.00-12.30 Matpause
12.30-14.00 Kompetansepakke: Inkluderande praksis
14.00-15.30 Arbeid med språkløypene.
14(v11)«Kompetanseløftet»
Kompetansepakke om inkluderende praksis (2)
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no)
21 (v12)«Kompetanseløftet»
Kompetansepakke om inkluderende praksis (3)
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no)
28 (v13)«Kompetanseløftet»
Kompetansepakke om inkluderende praksis (4)
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no)
April
4 (v14)Påskeferie
11 (v15)Team-møte (Kompetanseløftet-modulane siste runde)
18 (v16) Oppsummering kompetanseløftet
Detaljplan for tida fram til sommaren.
ymse
25 (v17)Kompetanseløftet
Ståstadanalyse våren 2023. (1)

Innleiing>>
Mai
2 (v18)Kompetanseløftet
Ståstadanalyse våren 2023. (2)
9 (v19) Etterarbeid Nasjonale prøvar v/ Kari & Anne Brit
16 (v20)Arbeid i teama:
Kompetanseløftet
Ståstadanalyse våren 2023. (3)
(Lars er ikkje på møtet)
23 (v21)Dugnad i K&H
30 (v22)Skuleåret 2023/24 Tilsettkabal & læremiddel / lærebøker m.m.
Juni
6 (v23) Kompetanseløftet
Ståstadanalyse våren 2023. (4)
13 (v24) Kompetanseløftet
Ståstadanalyse våren 2023. (oppsummering)
20 (v25) Skuleslutt 2022/23…..