Tysdagsmøte og plandagar

Tysdagsmøte  2023 (Vår) kl 14.15-15.45.
Arkiv: http://arkiv.sagvagskule.no/tysdagsmote.htm
Arkiv frå og med 2022/23>>

August
14/8 Plandag 1Innhald dei tre dagane: Program>>
15/8 Plandag 2
16/8 Plandag 3
22/8 Oppstartsmøte
29/8 Ulike tema: Lexplore, Dragonbox-kurs, m.m
September
5/9 Dragonboxkurs for småskulen / Lexplore-analyse storskulen
12/9 Tema: Om leseopplæring, + 2. Kriseplan, gjennomgang
19/9 Førstehjelpskurs
26/9 Plan for digital dømmekraft (Plan i Compilo)
Oktober
3/10
10/10 Haustferie🍁
17/10
24/10
31/10
November
7/11
10/11 Kursdag Øyvind Kvello (Vikahaugen?)
14/11
21/11
28/11
Desember
5/12
12/12
19/12
Januar
2/1
9/1
16/1
23/1
30/1
Februar
6/2
13/2
20/2
27/2 Vinterferie ☃️
Mars
5/3
12/3
19/3
26/3 Påskeferie🐣
April
2/4
9/4
16/4
23/4
30/4
Mai
7/5
14/5
21/5
28/5
Juni
4/6
11/6
18/6

Aktuelle saker til tysdagsmøta:

Samarbeid skule & SFO
Teiknspråktema
Mitt val
Elevfokus
Sjakk-kurs for lærarane
BTI
Lekser, lekseplan
Kurs Textpilot (Åshild, etter at ho har vore på kurs)
Kurs Skooler (Lærar frå NUS)
Digital skriving OneNote (Office365)
Førstehjelpskurs
Smartboardkurs /Notebook
NORM-prosjektet (Skrivehandlingar)
SOL (Systematisk observasjon av lesing)
Refleksjonsbaserte lærarmapper (RLM)
Innkjøp og fornying 
System for aviksmelding
Fornying av kunnskapsløftet: Den første modulen, Overordnet del – verdiløftet i praksis, er klar til bruk for alle skoler fra 1. november 2019. 
Vurdering http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
Pedagogisk kafé (Skuledagen  Engelskundervisning…..)