sag17Skulen vår!

Tusen takk for oss!

I kveld var det koseleg avslutningsfest for 7. klasse. Flotte elevar inntok scenen i amfiet som programleiarar, artistar og kor. Tusen takk til alle! Også ei stor takk til foreldra som stelte i stand fest etterpå med god mat og kaker!

Tekst og foto: Lars Bakka