sag21

Turbandagen 2024

Vår turbandag 2024. Me har lært om sikhismen i krle. Dei brukar turban. Ulike stader i Noreg vert det arrangert «Turbandag». Målet med dagen er å bryta ned fordommar og gjera Noreg betre kjend med turbanen og andre kulturar.

Tekst & foto: Hildegunn Sæbø Heimro