sag18sag19Skulen vår!

Trond Viggo-show med 4. og 5.klasse

Fjerde og femte klasse har øvd på songar av Trond Viggo Torgersen, og sett det saman til ei fin forestilling som hele skulen fekk sjå i dag. Me hadde to forestillingar, og foreldre som ville koma, fekk lov til det. Mange kom, og elevane ytte sitt beste då det gjaldt som mest 🙂