Skulen vår!Tilbakeblikk

Tilbakeblikk – 10 år

Tid for Kartleggaren

Torsdag 14.mars 2013

5. klasse har hatt kartleggingsprøve i engelsk og matematikk. Klassen har blitt flinkare i rettskriving og fått eit betre ordforråd. Matematikk er me også godt nøgd med. Det er kjekt å vise alt me kan.

Tekst & foto: Åshild Giving