sag17Skulen vår!

Til ungdomsskulen

Mange pratar om at Sagvåg skule er den «nye skulen», trass i at bygget snart er 20 år. Nysæter ungdomsskule derimot, er av dei nyaste skulane i landet! I dag fekk 7. klasse omvisning i bygget dei skal tilbringe dei neste tre åra.
Det er med ei god kjensle me sender elevane våre vidare når me veit dei får det beste av det beste!

Tekst & foto: Ingrid Kvernenes Misje