Skulen vår!

Til skulen utan skulesekk

Stadig fleire elevar har oppdaga at det går heilt fint å møta opp på skulen utan skulesekk. Sagvåg skule er ein leksebevisst skule, elevane på mellomsteget får servert mat på skulen og når skulepc-en no ligg på skulen. Då er det ingen grunn til å ha skulesekk med til og frå skulen kvar dag. 🎒💻🥣

Tekst & foto: Lars Bakka