Tid for foreldremøte

I desse dagar vert foreldremøta gjennomført for dei ulike klassane. I kveld var det 2. klasse som sto for tur.