sag17sag18sag19Skulen vår!

Teiknspråk for 5., 6. og 7. klasse

Laurdag 23.september er det den internasjonale teiknspråkdagen. 5., 6. og 7. klasse markerte dette ved å ha ulike stasjonar om og på teiknspråk. FNs internasjonale teiknspråkdagen skal auka medviten om teiknspråk og kva det har og sei for døve og tunghøyrde i dag. 

Tekst & foto: Ingeborg Toft Nerland