Siste skuledagSkulen vår!

Takk for samarbeidet

Til hausten tek Jan Arne Vassnes til som lærar ved Nysæter ungdomsskule. Dette året har han vore kontaktlærar for 7. klasse, så dette vert ein mjuk overgang for Jan Arne.
Lykke til vidare!

Det vart også tid til ei markering av at Egil Petterteig no er blitt 50 år.
Anne Elisabeth Trevland tek seg eit års permisjon frå Sagvåg skule og er neste år lærar ved Moster skule på Bømlo.

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig & Ingeborg Toft Nerland