sag16Skulen vår!

Takk for oss

I kveld var det avslutningsfest for 7. klasse. Det vart ein koseleg kveld med mimring og talar. Kvelden vart avslutta med eit flott festmåltid. Takk til alle for ein fin fest!

Tekst: Lars Bakka Foto: Irna Brekke & Lars Bakka