sag20

Superheltar i 3. klasse!

Godt å vera i gong igjen etter ein lang ferie synes me i 3.klasse. Me har hatt fokus på sosiale mål denne veka. Det å vera saman i klassen og korleis ta godt vare på kvarandre i kvardagen. Me vil vera superheltar for kvarandre ! Me har difor hatt ei kollasj oppgåve der alle fekk laga seg sjølv som superhelt.

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas