SU

SU & SMU 2022/23

Møte dette skuleåret: 21. november 2022 kl 19.00-20.00

Ved Sagvåg skule er heile Fau med i Samarbeidsutvalet og Skulemiljøutvalet. Om det vert disens må enkelte foreldrerepresentantar forlate møtet då det eigentleg skal vera skuleeigar som skal ha fleirtal då skulen ikkje er brukarstyrt.

Representanar foreldrere:
Maria Macsik Titland (1. klasse), Susanne Aarskog (2. klasse), John Bathgate (3. klasse), Ingen møtte (4. klasse) , Anne-Grethe Vassnes (5. klasse), Heidi Scholz -vara (6. klasse) og Tom Martin Hahtokari
Representantar Lærarar: Lene T Almås , (Ingelin Petterteig møtte ikkje)
Andre tilsette: Beate M Føyen (Vara for Alilinn Spissøy)
Politisk representant: Silje Vatna
Skrivar: Lars Bakka

SFO  
1. Elin Melkevik Dahle  SMU og SU (Ikkje FAU)
2. Anna Niklaisen, vara for nr, 1
2022/23
1.kl sag22
1. Maria Macsik Titland  (FAU, SMU og SU)
2. Marianne Leth Lups
3. Lene Bakken
4. Wenche Evensen Risnes
2022/24
2.kl sag21
1.Susanne Aarskog Nesse (FAU, SMU og SU)
2. Anita Kvarven, vara for nr, 1
3.  Marianne Lups, vara for nr. 2 
4. Mari Skram, vara for nr. 3
2021/23
3.kl sag20
1. John Bathgate  (FAU, SMU og SU)
2. Cathrine Folgerø , vara for nr, 1
3. Kjell Nøtland, vara for nr. 2 
4. Inger-Helene Lillebø, vara for nr. 3
2022/24
4.kl sag19
1.Anette S. Salomonsen  (FAU, SMU og SU)
2. Jan Roar Hovlandvara for nr, 1
3. Øjan Turøy, vara for nr. 2 
4. Robert Helland, vara for nr. 3
2021/23
5.kl sag18
1. Anne-Grethe Vassnes  (FAU, SMU og SU)
2. Crystal Christofferson, vara for nr, 1
3. Reidun Leknesund, vara for nr. 2 
4. Jane Marie Romfog, vara for nr. 3
2022/24
6.kl sag17
1. Lise Klementsen   (FAU, SMU og SU)
2. Heidi Scholz, vara for nr, 1
3. Hanne Risnes ,  vara for nr. 2 
4. Wenche Risnes vara for nr. 3
2021/23
7.kl sag16
1. Tom Martin Hahtokari  (FAU, SMU og SU)
2. Svenn Cato Hansen  vara for nr, 1
3. Ragnhild Pedersen vara for nr. 2 
4. Knut Risnes  vara for nr. 3
2022/23

Referat møte i SU (Samarbeidsutvalet) og SMU (Skulemiljløutvalet)


22.11. 2022 kl 19.00 – 20.00
Desse møtte:
Representanar foreldrere:
Maria Macsik Titland (1. klasse), Susanne Aarskog (2. klasse), John Bathgate (3. klasse),
Ingen møtte (4. klasse) Anne-Grethe Vassnes (5. klasse), Heidi Scholz -vara (6. klasse),
og Tom Martin Hahtokari
Representantar Lærarar: Lene T Almås , (Ingelin Petterteig møtte ikkje)
Andre tilsette: Beate M Føyen (Vara for Alilinn Spissøy)
Politisk representant: Silje Vatna
Skrivar: Lars Bakka

Referat frå møtet 22. november 2022
Saker:

Sak 1
Val
Leiar SU: Tom Martin Hahtokari (Vad for to år 2022/23 og 2023/24)
Nestleiar SU: Susanne Aarskog (Vald for eitt år 2022/23)

Sak 2
Skuleruta 2023/24
SU vart støttar vedtaket i FAU

Sak 3
Leksebevisst skule:
Rektor orienterte om at me hadde svært høg svarprosent, 98%, på foreldreundersøkinga
om leksebevisst skule. Eit overveldande fleirtal på 96% av dei som svarte meiner at
denne ordninga bør halde fram ved skulen vår.

Sak 4
Rektor orienterte om rekneskapen 2022 og budsjett 2023
Rekneskap 2022: Sagvåg skule gjekk med mindreforbruk våren 2022. Dette hadde
naturleg forklaring. Me har eit meirforbruk hausten 2022, men håper at dette ikkje
overskrid mindreforbruket i vår. Då bør me gå i ballanse dette rekneskapsåret.
Budsjett 2023: Dei siste opplysningane frå budsjettarbeidet tyder på at m.a.
elevressursen vert prisjustert. Dette er positivt for økonomien i Stordskulen.

Sak 5 (SMU-sak)
Rektor orienterte om organiseringa av skuledagen, spesielt med fokus på matpausen til
elevane. Dette er ein viktig sosial arena. Foreldra er nok de med at pausetida ikkje vert nytta til å sjå på TV. Rektor informerte om at fredagen var eit unnatak der elevane fekk
sjå ein liten film i matpausen.

Sagvåg skule 22. november 2022
Skrivar: Lars Bakka


  

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *