SU & SMU 2022/23

Ved Sagvåg skule er heile Fau med i Samarbeidsutvalet og Skulemiljøutvalet. Om det vert disens må enkelte foreldrerepresentantar forlate møtet då det eigentleg skal vera skuleeigar som skal ha fleirtal då skulen ikkje er brukarstyrt.

Representanar foreldrere:
Maria Macsik Titland (1. klasse), Susanne Aarskog (2. klasse), John Bathgate (3. klasse),
Ingen møtte (4. klasse) Anne-Grethe Vassnes (5. klasse), Heidi Scholz -vara (6. klasse),
og Tom Martin Hahtokari
Representantar Lærarar: Lene T Almås , (Ingelin Petterteig møtte ikkje)
Andre tilsette: Beate M Føyen (Vara for Alilinn Spissøy)
Politisk representant: Silje Vatna
Skrivar: Lars Bakka

Møte dette skuleåret: 21. november 2022

Oversikt over FAU med vara 2022/23
SFO
1. Elin Melkevik Dahle  SMU og SU (Ikkje FAU)
2. Anna Niklaisen, vara for nr, 12022/23

1.kl sag22
1. Maria Macsik Titland
2. Marianne Leth Lups
3. Lene Bakken
4. Wenche Evensen Risnes2022/24

2.kl sag21
1.Susanne Aarskog Nesse FAU, SMU og SU
2. Anita Kvarven, vara for nr, 1
3.  Marianne Lups, vara for nr. 2 
4. Mari Skram, vara for nr. 32021/23

3.kl sag20
1. John Bathgate , FAU, SMU og SU
2. Cathrine Folgerø , vara for nr, 1
3. Kjell Nøtland, vara for nr. 2 
4. Inger-Helene Lillebø, vara for nr. 32022/24

4.kl sag19
1.Anette S. Salomonsen, FAU, SMU og SU
2. Jarn Roar Hovlandvara for nr, 1
3. Øjan Turøy, vara for nr. 2 
4. Robert Helland, vara for nr. 32021/23

5.kl sag18
1. Anne-Grethe Vassnes FAU, SMU og SU
2. Crystal Christofferson, vara for nr, 1
3. Reidun Leknesund, vara for nr. 2 
4. Jane Marie Romfog, vara for nr. 32022/24

6.kl sag17
1. Lise Klementsen  FAU, SMU og SU
2. Heidi Scholz, vara for nr, 1
3. Hanne Risnes ,  vara for nr. 2 
4. Wenche Risnes vara for nr. 32021/23

7.kl sag16
1. Tom Martin Hahtokari     FAU, SMU og SU 
2. Svenn Cato Hansen  vara for nr, 1
3. Ragnhild Pedersen vara for nr. 2 
4. Knut Risnes  vara for nr. 3 2022/23
  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *