sag18Skulen vår!

Spikerbilere og troll 🔨🧌

6.klasse er i desse dagar ferdig med eit par prosjekt i kunst og handverk. Mange spikerbilete er på veg heim, og i monterer på biblioteket er det trollfest!

Tekst & foto: Ingrid Kvernenes Misje