Skulen vår!Sommarfest

SOMMARFESTEN 2024

☀️Onsdag 12. juni kl. 17.30 er det tid for sommarfest ved Sagvåg skule☀️

Program:
17.15

Elevane møter i amfiet.
17.30-18.30:
Underhaldninga i gymsalen tek til kl 17.30.
18.30-19.15: 
Ta kopp, fat, mat og drikke med til eigen familie.  Det vert sal av pølser og is.
19.15-19.30
Fotballkamp mellom FAU og elevrådet i ballbingen

Velkommen til mor, far, søster, bror, bestemor, bestefar, vener og kjente, og ikkje minst : Førsteklassingane som skal byrja til hausten!

Attgløymde klede frå skuleåret ligg i musikkrommet. Fint om alle ser etter om dei har noko der. 

Med helsing:
FAU    &  Elevrådet

Til foreldrekontaktane:

Foreldrekontaktane møter kl 16.45 og hjelper til med å ordna klart til pølsesal. De er også med å rydda etter festen.

Har du praktiske spørsmål?
Kontakt Egil Petterteig
Mob975 52 197