sag20Skulen vår!

Solsystemet og planetane

I 3.klasse jobbar me med og lærer om solsystemet og planetane. Me har jobba mykje med ulike tekstar, sett filmar, skrive og teikna. Me held no på med eit temahefte om planetane. Me øver på samarbeid og å leita etter informasjon og kunnskap i vedlagt kjelde medan me jobbar med denne oppgåva.

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas