Skulen vår!

Snart er alt klart for symjeopplæring i Nysæterbassenget

I dag var det tid for kurs for oss som skal nytta Nysæterbassenget. Me fekk ein teknisk gjennomgang av eit flott basseng mellom anna med hev/senk-botn.  Me håpar at vår fyrste symjedag vert måndag 9. januar.
Etter opplæringa i bassenget vart det tid til ei omvising på den nye flotte skule. Takk til Øystein L Onarheim for kjekk runde.
Her finn du mange bilete frå rundturen.

Tekst & foto: Lars Bakka