sag20Skulen vår!

Skriftforming

Å kunne skrive fint, rett og setja bokstavane på rett plass øver me oss på i 4.klasse. I dag har me blitt både overraska, imponerte og inspirerte av 78 år gamle skulebøker / finskriftsbøker.
Slik skreiv dei når dei var 8-9 år gamle før.
I 4.klasse vil me bli like flinke !

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas