Skulen vår!Vinter

Skeisebanen er i bruk❄️

Me har ikkje reklamert så mykje for skeisebanen vår, då det er ikkje plass til 160 elevar der. Det er kjekt å sjå at dei som har med seg hjelm og skeiser kosar seg på isen både før skuletid og i friminutta. De er også kjekt at banen eg i bruk om ettermiddagen.