Skulen vår!Symjeopplæring

Sjølvberging

I dag var det testøvelse nr 3 som stod på programmet i symjeopplæringa:

Testøvelse 3 – selvberging:
Tilpasset de aktuelle forholdene og med jakke, skjorte, langbukse og sko: Fall uti på dypt vann, Svøm 10 meter på magen med hodet over vann, dukk – hodet helt under – stopp og trå vannet, sculle, flyte/hvile samlet i et minutt – svøm deretter 10 meter på rygg/side og ta seg i land/om bord i båt.