sag19SjakkSkulen vår!

Sjakk i 5. klasse♟️♟️

5. klasse har meldt seg på ei landsomfattande digital sjakkturnering.

Det er eit sosialt prosjekt for heile klassen, det er moro, lærerikt og styrker klassesamhaldet. Akkurat no har er me fokus på opplæring og øving. Klassen skal spela meisterskap mot andre klassar i Noreg tysdag 19.mars, og kan kanskje komma til landsfinalen i april. I Sjakk5ern lønar poengsystemet høgast mogleg prosentvis deltaking frå klassen. Her handlar det om å delta og vera sterke saman.

Tekst & foto: Ingeborg Toft Nerland