Skulen vår!Symjeopplæring

Siste symjetime i år

I dag var det siste økta med symjeopplæring dette skuleåret. Til neste år vil elevene få eit endå litt betre tilbod då me disponerer bassenget heilt til kl 14.00. Då vil 2.-3. -4.- og 5. klasse få symjeopplæring kvar veke og 6. og 7.klasse annakvar veke. I år har 3.- og 4. klasse hatt annakvar veke og 5.-6- og 7.klasse kvar tredje veke.