ElevrådetSkulen vår!

Siste elevrådsmøte i år

Onsdag hadde me siste elevrådsmøtet med dette elevrådet. Det har vore eit flott elevråd, som har fått kjekke ting til å skje på skulen. Det hadde td. Ikkje vorte karneval utan dei. Derfor var det vel fortjent med ein is på siste møtet.