sag19Skulen vår!

Signering av proffkontrakt i 5.klasse

Overgangsvindauget er stengt og lagleiarane, Ingelin og Ingeborg, seier seg svært nøgd med lagoppstilling i 5.klasse skuleåret 2023/2024. «Det vert ikkje aktuelt med noko sal denne gongen, me har ei på utlån i Trondheim som me vonar kjem tilbake, elles er me opne for å få inn fleire på laget dersom det er nødvendig», seier dei to lagleiarane. Kontrakten inneheld blant anna reglar og arbeidsoppgåver som dei i 5.klasse forpliktar seg å følgje i tida fram til 21.06.24. Litt diskusjon vart det då spelarane skjøna at dei ikkje får betalt, men det tar me med eit smil 🙂

Ingeborg Toft Nerland