SfoSkulen vår!

Oktober månad på SFO🍁🍂

Kreativiteten har vert stor både inne og ute. Me har lært mykje om gulrota og smakt både raspa, kokt og rå, og i ulike matrettar. Visste de at gulrota kan verte stressa? Ulike maleteknikka har vert prøvd, utforska naturen. Og det kjekkaste av alt – me har leika, skapa, utforska og meistra.

Tekst & foto: Liljan Vestbøstad Waage