sag18Skulen vår!

Rugemaskin

Sagvåg skule har fått låne ein rugemaskin med egg. Alle som vil kan kikke inn glaset ved musikkrommet. Det tar ca.21 dagar å ruge ut eit egg og 6.klasse har eit spesielt ansvaret for å ta vare på dei. Blir det kyllingar? Me ventar i spenning. 🐣
Tekst og bilete: Marianne Sjursen