sag20Skulen vår!

Rocksokk


21.03.23 markerte me i 3.klasse at det var Rockesokkdagen. Me snakka om kva dag dette er og kvifor ein markerar denne dagen med å bruka ulike sokkar.
21.03.23 er verdensdagen for Downs syndrom og er lagt til denne datoen fordi i det 21 kromosomet i cellene våre er det hos dei som har Down syndrom 3 kromosom i cella og ikkje to som er mest vanleg. Ser me på bilete av kromosom sett i mikroskop så kan ein og sjå at kromosoma ser ut som sokkepar.

Me har snakka om at det er viktig å visa respekt for alle menneske og inkludera alle i vårt fellesskap.

Tekst: Anne Sissel Mugaas