FAUSkulen vår!

FAU 2022/23

Referat FAU møte 22.11. 2022 kl 18.00-19.00
Tilstades: Maria Macsik Titland (1. klasse), Susanne Aarskog (2. klasse), John Bathgate
(3. klasse), Anne-Grethe Vassnes (5. klasse), Heidi Scholz (6. klasse), og Tom Martin
Hahtokari

Saker:
Sak 1
Val
SMU Skole miljø utval: Leiar Tom Martin Hahtokari

Vara Susanne Aarskog

mai leder: Lise Klementsen (6. klasse)

Skrivar : John Bathgate


Sak 2
Ass rektor Egil Petterteig hjalp FAU med å etablera nytt styre for Vipps-FAU

Sak 3
Informasjon frå rektor om Open dag 2022: Det kom inn heile kr55.000,- til
organisasjonen «Leger utan grenser.» (TV-aksjonen 2022)

Sak 4
Skuleruta 2023-2024: Fau hadde ingen innvendingar til den nye skuleruta

Sak 5
17.mai
Vi bestiller frysebokser frå Hennig Olsen framover. Det skal bare være Hennig Olsen is
opp i disse boksen, ingen andre is-merker.

Ymse:
Fau medlemmene er svært nøgde med skulen. Me set stor pris på at rektoren tek imot
elvene om morgen på uteplassen.

Ref. Sagvåg skule 22. november 2022
John Bathgate