Planleggingsdagar hausten 2023

Måndag 14.august: 
  
08.00-08.30«Mingling»…finn arbeidsplassen din 🙂
08.30- 11.00Fellesmøte om skuleåret 2023/24

Timeplan arbeid del 1
– Sjå lenkjer og anna i presentasjonen som vert lagt ut i Teams
11.00-11.30Matpause (Ta med niste!)
11.30-15.30 Felles innleiing:
Timeplanarbeid felles del 2
-> Arbeid team/ klassevis/individuelt
Tysdag 15. august 
  
08.00-09.00Felles:
Oppsummering etter dag ein.
Meir om arbeidet denne dagen.
09.00-11.00Felles:
Felles kommunalt tema: Mobbing
11.00-11.30Matpause (Ta med niste!)
11.30-12.30Felles innleiing:
Anna planarbeid:
– Plan for torsdag 17. august
– Plan for første skuleveka.
12.30-15.30Teama disponerer tida.
Onsdag  16.august 
  
08.00-11.00Felles innleiing:
Oppsummering dag 1 og 2
– Andre tilsette er med i starten på dette møtet og har intern møte fram til kl 11.00
– Fellesarbeid og i team
11.00-11.30Matpause (Egil spanderer lunsj 🫔🥤)
11.30-
Ut dagen
Individuelt arbeid… eller team.