Planleggingsdagar hausten 2024

Måndag 12.august: 
  
08.00-08.30«Mingling»…finn arbeidsplassen din 🙂
08.30-09.00Plan for dei tre planleggingsdagane
09.00-12.00VFSS-kurs for tilsette
Dato/klokkeslett: 12.08.2024, 09:00-12:00
Oppkobling lokalt på skule.
Plassering: Lokalt på skule.
Deltakarar: Lærarar, merkantilt tilsette, avdelingsleiarar, rektorar
Agenda: Sakshandsaming, saksflyt, «ny praksis».
12.00-12.30Matpause (Ta med niste)
12.30- 15.30Fellesmøte om skuleåret 2024/25

Timeplanarbeid
– Sjå lenkjer og anna i presentasjonen som vert lagt ut i Teams
-> Arbeid team/ klassevis/individuelt

Tysdag 13. august 
  
08.00-09.00Felles:
Oppsummering etter dag ein.
Meir om arbeidet denne dagen.
09.00-11.30
12.00-15.30Sosialt. Info kjem
11.30-12.30
12.30-15.30
Onsdag  14.august 
  
08.00-11.00Felles innleiing:
Oppsummering dag 1 og 2
– Andre tilsette er med i starten på dette møtet og har intern møte fram til kl 11.00
– Fellesarbeid og i team
11.00-11.30Matpause
11.30-
Ut dagen
Individuelt arbeid… eller team.