sag22

Pianokonsert🎹

Milo har byrja på pianospeling, og i dag hadde han noteboka si med seg på skulen slik at han kunne ha ein konsert for klassen sin. Alle i 2. klasse sat heilt stilt og var skikkeleg imponerte over kor flink han var blitt.

Tekst & foto: Jenny Sætre Skjønberg