sag19Skulen vår!

På reis med 4. klasse

Fjerdeklasse har vore ute på reise, dei har besøkt mange land som Frankrike, Japan, Norge, Finland og USA. Dette har vore eit tverrfagleg prosjekt som har resultert i flotte veggaviser. Dei har presentert landet sitt for kvarandre og dei har hatt fokus på samarbeid i gruppe.

Tekst & foto: Laila Gjøsæter