sag20Skulen vår!

Ordklassane

Ordklassar treng ikkje alltid vera så enkelt eller så veldig spennande å jobba med.
Me i 4.klasse har jobba med ordklassar og hatt konkurranse om å få flest rett på gruppa.
Gode diskusjonar i fleire av gruppene for å komma fram til rett svar.
Beate var streng men rettferdig dommar og Anne Sissel var spørsmålsjef.
Her øver me både på samarbeid, stå saman som lag, ordklassar og å diskutera seg fram til rett svar.
Kjekt og veldig lærerikt.

Tekst & foto: Anne Sissel Mugås