Om skulen

Sagvåg skule er ein offentleg barneskule med 145 elevar fordelt på sju klassar, utan parallellar. Skulen har totalt kapasitet til omlag 165 elevar. Skulebygget vårt vart teke i bruk i januar 2006 og er eit fleksibelt skulebygg med heimebasar til dei sju klassane og spesialrom til faga mat og helse, kunst- og handverk, musikk og kroppsøving.