sag18Skulen vår!

Naturfag

Elevane i 6.klasse har gjort ein flott jobb med å laga bøker om Allergi, Eksem, Diabetes eller Astma i programmet BookCreator. I dag hadde me flotte presentasjonar i naturfag for klassen. Presentasjonane var vellykka og det var kjekt å sjå at elevane var kreative og engasjerte. 

Tekst: Marianne Sjursen Foto Kari Myhre