sag16Skulen vår!

Mot-besøk frå ungdomsskulen

Sist veke hadde 7.klasse besøk av nokre MOT-elevar frå Nysæter som hadde ein kjekk leik med dei, fortalte om korleis ungdomsskulen er, og svarte på spørsmål som elevane våre hadde om ungdomsskulen.

Tekst & Foto: Jan Arne Vassnes