sag22Skulen vår!

Morgensamling med 1. klasse

Det vart ei fin morgonsamling med 1. klasse på scenen. Alle klassane hadde vore svært flinke til å kjeldesortering, no har me fått gode rutinar. I neste veke set me fokus på orden og garderobar og toalett og god håndhygiene i desse influensatider.