sag17sag18sag19Skulen vår!

Minecraft

På mellomsteget har elevane jobba med å skapa «Ein skule for framtida» på Minecraft. Det vart nokre flotte skulebygg! I dag fekk elevane visa fram til kvarandre det dei hadde laga. Det er nyttig, lærerikt og kjekt å samarbeida på tvers av klassane.

Tekst & foto: Anne Brit Holm