sag20Skulen vår!

Me heiar på våren !

I 3.klasse er me no veldig glade for at våren no kjem til oss !
Me har i dag laga sommarfuglar i fine fargar og små maur. Me heng dei opp i klasserommet og håpar på at våren høyrer heiaropa våre !

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas