sag20Skulen vår!

Matematikk i 4. klasse

4.klasse jobbar med målingar, areal, cm og meter, m2 og cm2.
I dag målte me opp eit kvadrat på 1×1 meter eller 100x100cm og me fekk alle 17 4.klassingane som var på skulen i dag inni kvadratet vårt !

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas