Skulen vår!Uteområdet

Må fjernast

Nokre av leikeapparat i skogen vår held ikkje den standarden dei bør ha lenger. Desse tre apparata vert no fjerna. Me får trøsta oss med at me har fått ny ballbinge, ny pyramide og det er planer om nytt fallundrelag under kinareila.

Tekst: Lars Bakka Foto: Leif Rune Gravdal