Skulen vår!Vekesamling

Liudmyla og Aslaug 🇺🇦🇳🇴

Liudmyla kjem frå Ukraina og er no saman med Aslaug i reinhaldet ved Sagvåg skule. Ho har funne seg godt til rette på skulen vår og lærer meir norsk kvar dag gjennom kontakten med Aslaug og oss andre.

Tekst & foto: Lars Bakka