Lesingsag20Skulen vår!

Leseveker 📚

Småskulen har hatt leseveker og i 4.klasse er det mange variantar av å finna roen når ein les eller lyttar til bok. Me har lese ca 20 min kvar dag i 14 dagar. I 4.klasse fortset me fokuset på lesing med lesestund ca 2 gonger i veka.

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas